Om Jai Jagdish

HomeDevotionalOm Jai Jagdish

Om jaya Jagdisha hare
Swami jaya Jagadisha hare
Bhakta jano ke sankata
Dasa jano ke sankata
Kshana mein doora kare
Om jaya Jagadisha hare
Jo dhyave phala pave
Dukha bina se mana ka
Swami dukha bina se mana ka
Sukha sampati ghara ave
Sukha sampati ghara ave
Kashta mite tana ka
Om jaya Jagadisha hare
Mata pita tuma mere
Sarana gahoon mein kiskee
Swami sarana gahoon mein kiskee
Tuma bina aura na dooja
Tuma bina aura na dooja
Asa karun main jiskee
Om jaya Jagadisha hare
Tuma poorana Paramatma
Tuma Antarayami
Swami tuma Antarayami
Para Brahma Parameshwara
Para Brahma Parameshwara
Tuma saba ke swami
Om jaya Jagadisha hare
Tuma karuna ke sagara
Tuma palana karta
Swami tuma palana karta
Mein murakh khala kaami
Mai sevaka tuma swami
Kripa karo Bharta
Om jaya Jagadisha hare
Tuma ho eka agochara
Saba ke pranapati
Swami saba ke pranapati
Kisa vidhi milun dayamaya
Kisa vidhi milun dayamaya
Tuma ko mein kumati
Om jaya Jagadisha hare
Deena bandhu dukha harata
Thakura tuma mere
Swami thakura tuma mere
Apane hath uthao
Apane sharan lagaao
Dwara pada hoo tere
Om jaya Jagadisha hare
Vishaya vikara mitavo
PaaP haro Deva
Swami paaP haro Deva
Shradha bhakti badhao
Shradha bhakti badhao
Santana ki seva
Om jaya Jagadisha hare

Up